1. januar 2020 ble Informasjonskontroll AS avd. Lillestrøm en del av Datek AS.

Fra 1. januar ble Informasjonskontroll AS avdeling Lillestrøm en del av Datek AS.

Informasjonskontroll AS fortsetter drift som før fra kontoret på Karmøy og som samarbeidspartner med Datek AS.

Oppkjøpet

I mars 2018 inngikk vi en avtale med Datek om kjøp av 34 % av selskapet.
IK avdeling Lillestrøm flyttet raskt etter dette inn i Datek sine lokaler i Storgata i Lillestrøm.

I tillegg har vi hatt avdelingskontor på Karmøy.

I desember 2019 besluttet styrene i de 2 selskapene at Datek kjøper opp IK sin virksomhet i Lillestrøm. I forbindelse med transaksjonen har vi kjøpt tilbake Datek sine 34 % aksjer i IK og viderefører virksomheten på Karmøy med økt fokus på kunder og prosjekter på Vestlandet.

Informasjonskontroll avdeling Lillestrøm har blitt et datterselskap av Datek fra 1. januar. Det nye selskapet heter Datek Solutions AS, har 13 ansatte og Per Berg er ansatt som daglig leder.

Det er etablert gode samarbeidsavtaler for leveranser mellom Datek og IK, noe som gir kontinuitet for de prosjektene og kundene som har benyttet seg av ressurser både fra kontoret på Karmøy og i Lillestrøm.

Fokuserer på markedet på Vestlandet

«Etter etableringen av avdeling på Karmøy i 2015 har Informasjonskontroll fått en rekke veldig spennende kunder og fått ansatt tre svært dyktige programvareutviklere på Vestlandet. Vi har de siste årene brukt utviklingsressurser på tvers av avdelingene og mange av utviklerne på Østlandet  har jobbet i prosjekter for kunder på Vestlandet og motsatt. Det var derfor viktig for begge parter å få på plass en samarbeidsavtale som ivaretar kontinuitet for eksisterende kunder og prosjekter. Informasjonskontroll er svært fornøyd med at vi nå både har muligheten til å tilby de samme tjenestene som tidligere til våre kunder samtidig med at vi kan øke vår fokus på markedet her på Vestlandet,» sier Daglig leder i Informasjonskontroll AS, Øyvind Steira Mikkelsen

Styrket kompetanse og erfaring inn i selskapet

«Med denne transaksjonen styrker vi kompetansebasen i Datek ytterligere. Vi kjenner de 13 ansatte godt etter 2 års samarbeid. Virksomheten leverer utviklingsprosjekter til store kunder innen forsvar, energi og handel. Med denne transaksjonen styrker Datek leveransekapasiteten på utviklingsprosjekter innen IoT. Dette i tillegg til produktene Datek leverer i segmentene City, Home og Health», sier Administrerende direktør i Datek AS, Tom Scharning.

Et slagkraftig teknologisk miljø

«Etter nær 2 år med samboerskap med Datek i Lillestrøm, har vi erfart at medarbeiderne fra de to selskapene utfyller hverandre og utgjør et slagkraftig teknologisk miljø. Vi gleder oss til å arbeide med eksisterende og nye prosjekter under navnet Datek Solutions. Det nye selskapet vil opprettholde og bygge videre på de samme kompetanse – og forretningsområdene som Informasjonskontroll i Lillestrøm har hatt. Vi er overbevist om at dette er til det beste både for eksisterende og nye kunder samt for våre samarbeidspartnere», sier Daglig leder i Datek Solutions AS, Per Berg.

For mer informasjon kontakt:

Øyvind Steira Mikkelsen, Dagling leder i Informasjonskontroll AS
Tlf 995 90 105 [email protected]

Tom Scharning, Administrerende direktør i Datek AS
Tlf.  920 14 600, [email protected]

Per Berg, Daglig leder i Datek Solutions AS
Tlf. 979 55 995, [email protected]

Noen av de ansatte på Lillestrøm