Auto-Maskin

9

Auto-Maskin leverer systemer for styring og overvåking av dieselaggregater over hele verden.

IK har utviklet en av de siste enhetene i produktspekteret til Auto-Maskin. Dette er såkalte «embedded» systemer hvor vi utvikler både elektronikken og programvaren i den innebygde mikroprosessoren.

Arbeidet i dette prosjektet startet med at vi utviklet en simulatorplattform på PC hvor vi programmerte operatørfunksjoner (med riktig panel lay-out) og simulerte enhetens omgivelser. Denne simulatoren ble benyttet til å utvikle og teste ut det meste av programvaren i løsningen, parallelt med at kunden kunne prøve ut funksjonene. Da alle funksjonene var fastlagt og spesifikasjonene endelige, utviklet vi selve elektronikken og portet deretter programvaren over på det ferdige systemet.