Autronica Fire & Security AS

Autronica er en ledende produsent og totalleverandør av branndeteksjon- og slukkesystemer.

Informasjonskontroll bidrar med både HW- og SW utvikling i et prosjekt for selskapet.

Det aktuelle prosjektet innebærer at Informasjonskontroll bistår med design, skjemategning og produksjonsoppfølging av ulike kretskort. Når det gjelder SW bidrar vi med utviklingstjenester bl.a. innen QT-programmering og systemarkitektur.