Avdelingskontor på Karmøy

helgelandsveien41-bc9a75ebc8085ea8f8f2aca6f1578767

Informasjonskontroll AS (IK) åpnet i august avdelingskontor i Helganesvegen 41 på Karmøy.
Dette er i samme bygg som Næringshagen Rogaland Ressurssenter, Ipark Haugesundsregionen og en rekke andre teknologibedrifter.

Arbeidet med å undersøke markedspotensialet har pågått i lengre tid og vi har siden i vår hatt møter med mange potensielle kunder for å presentere bedriften og hva vi kan tilby. Tilbakemeldingene har så langt vært positive og inntrykket er at det absolutt er behov for et firma som IK her i regionen. Målgruppen er bedrifter og institusjoner som har behov for å få utviklet avanserte tekniske løsninger i hele regionen fra Bergen til Stavanger.

Noen vil si at timingen med å etablere seg på Vestlandet ikke er ideell med tanke på krisen i olje og gass næringen. Men tidligere erfaringer viser at det i urolige tider er behov for innovasjon, omstilling og effektivisering. Nye løsninger og ny teknologi er stort sett alltid en viktig faktor for å lykkes med dette. Informasjonskontroll kan være en god og trygg partner å ha i disse prosessene.

Kontaktinformasjon for avdelingen på Karmøy er:
Informasjonskontroll as
Helganesvegen 41
4262 Avaldsnes

Post adresse er:
Informasjonskontroll AS
c/o Rogaland Ressurssenter
Postboks 93
4299 Avaldsnes

Telefon:     995 90 105
Mail:            [email protected]