Vi skal bli best i Norden innen IoT!

Vi har gleden av å kunne meddele at Informasjonskontroll AS  og Datek Wireless AS har blitt enige om at våre to firmaer skal slås sammen. Dette gjøres gjennom at DW i første omgang har kjøpt 34% av aksjene i IK og at DW etter planen kjøper alle aksjene i IK i 2020.

Datek Wireless as er en ledende leverandør av produkter og tjenester innen Smarthus, Smarte byer og Velferdsteknologi.

Vi har som mål at vi sammen skal bli det ledende miljøet i Norden innen IoT.

Sammen får vi et miljø som har både bredere og dypere kompetanse innen en rekke områder. Dette vil gjøre oss til en enda mer kompetent, solid og pålitelig partner for de prosjekter og utviklingsbehov våre kunder har i dag og vil få i framtiden.

IoT

«Datek er den perfekte match til Informasjonskontroll. Sammen vil vi ha en unik kompetanse og kapasitet som på sikt vil gjøre oss til den største og mest slagkraftige IoT-aktøren i Norden. Informasjonskontroll jobber i dag i mange nyskapende prosjekter for en rekke spennende kunder. Vi er sikre på at denne sammenslåingen vil gjøre oss til en enda bedre partner for våre nåværende og framtidige kunder», sier Øyvind Steira Mikkelsen, daglig leder i Informasjonskontroll AS.

«Etterspørselen etter produkter og løsninger innen IoT øker kraftig og Datek lykkes godt på flere områder innen dette markedet. Vi leverer produkter og løsninger blant annet innen smarthus, digital helse og omsorg, kommunale systemer og smarte byer. Vi har en klar ambisjon om å vokse, også utenfor Norges grenser. IK har veldig dyktige utviklere som utfyller oss godt. Ved å samarbeide får vi mye bedre kapasitet og vi vil kunne tilby mange spennende og innovative produkter i årene som kommer. »sier daglig leder i Datek Wireless AS, Espen Westgaard.

Avtalen går over en to-års periode hvor første del av oppkjøpet gjennomføres i mars 2018. I denne perioden vil IK fortsette i nåværende form, men med tette bånd til Datek som vil være en av deres største kunder. Innen utgangen av 2019 vil IK være en del av Datek. Informasjonskontroll flytter inn i lokalene til Datek i Lillestrøm før påske.

Vi samlokaliserer med DW allerede før påske, så fra og med 1. april blir vår nye postadresse Voldgata 8, 2000 Lillestrøm. Besøksadresse blir Storgata 6, inngang Voldgata.