Bluetooth kupper hjemmene våre?

Smart appliances in network. Concept for Internet of Things showing many different connection between device

Det nye veikartet for Bluetooth i 2016 som nettopp ble presentert av Bluetooth SIG kan få dramatiske konsekvenser for bruken av Bluetooth i smarthusløsninger.

Tingenes internett, eller Internet of Things (IoT) som det vanligvis kalles, er allerede i ferd med å revolusjonere vår hverdag. Mange av oss har allerede biler, printere, vekter, aktivitetsmålere og mye mer som er koblet på nett. Men innenfor en rekke områder, som for eksempel smarthusteknologi, så har den varslete revolusjonen tatt lengre tid enn mange av oss hadde håpet på.

Det som bremser utviklingen er ikke at det ikke finnes løsninger på markedet. Det finnes faktisk veldig mange forskjellige løsninger på markedet. Og netteopp dette er noe av problemet. Det finnes minst et titals forskjellige konkurrerende smarthusstandarder i dag som ikke uten videre kommuniserer med hverandre. Dette betyr at man både som sluttbruker og som leverandør må velge den standarden som man tror er mest velegnet og håpe på at den ikke taper kampen i markedet.

Hva som er den mest velegnede standarden avhenger mye av hvilke krav man har til løsningen. Dette kan vær ting som rekkevidde, effektforbruk, båndbredde og responstid. Men det kan også være utenforliggende faktorer som tilgjengelighet av annet utstyr som støtter standarden. De mest brukte radiostandardene innen IoT i dag er: RFID, NFC, ZigBee, Z-wave, ANT, Bluetooth, WiFi og forskjellige mobilstandarder som GSM/GPRS/3G/4G osv. Mange av disse standardene har helt forskjellige anvendelsesområde, som for eksempel RFID og mobilstandarder, men svært ofte så vil flere standarder potensielt kunne benyttes i en spesifikk løsning.

Bluetooth har en rekke ting som taler for den: Det finnes mange tilbydere av radioenheter som kan benyttes for å implementere Bluetooth, og prisene pr. enhet kan komme under 10 kroner i store volum. Alle operativsystemer med større utbredelse har også innebygget støtte for standarden. Det finnes i dag flere milliarder enheter med Bluetooth innebygd og siden stort sett alle smarttelefoner, tabletter og bærbare datamaskiner som selges i dag har Bluetooth innebygd, så er det rimelig å anta at omlag 99%, alle hjem i utviklede land inneholder en eller flere enheter som støtter denne standarden.

Likevel har vi i Informasjonskontroll ved en rekke anledninger sett oss nødt til velge andre radiostandarder enn Bluetooth når vi har utviklet IoT og smarthusløsninger for kunder. Og grunnen til dette er vanligvis at rekkevidden, og da særlig rekkevidde innendørs, ikke har vært lang nok. Murvegger med armering for eksempel kan gjøre at man mister kontakten mellom to enheter selv om avstanden kan være 5-10 meter. Andre standarder, som for eksempel ZigBee, løser dette problemet ved at andre enheter i nettet kan fungere som relestasjoner og dermed formidle kontakt mellom to enheter som ikke har direkte kontakt med hverandre. Dette heter på fagspråket «Mesh networking».  Og siden Bluetooth ikke støtter dette, er det en del tilfeller der Bluetooth ikke er den mest velegnede løsningen.

Det vil si, fram til nå. Bluetooth SIG avslørte 11. november i år sitt veikart for forbedringer av Bluetooths standarden for 2016.  Og forbedringene de skisserer fokuserer på å gjøre Bluetooth mer velegnet for IoT-anvendelser og da særlig bruk hjemme. Det som er skissert er en firedobling av rekkevidden, dobling av dataraten uten å øke effektforbruket, lavere forsinkelse og siste men ikke minst,  støtte for Mesh-nettverk!

Dette er ekstremt interessant for oss i Informasjonskontroll og bør være veldig interessant for alle som jobber innenfor IoT. Det vil nok ta noe tid før de første enhetene som støtter disse forbedringene i standarden er på markedet, men når stort sett alle grunner til ikke bruke Bluetooth i IoT-anvendelser ser ut til å forsvinne om noen år bør man ta hensyn til dette.

Hvis du ønsker hjelp til å utvikle IoT-løsninger eller trenger råd på dette området så er det bare å ta kontakt med oss i Informasjonskontroll.