Egen kartløsning, men ikke til enhver pris

OpenStreetMap

Vi har alle blitt vant til å bruke kart fra Google eller Bing uten at det koster oss noe. Hvis vi ønsker å integrere disse løsningene inn i egne applikasjoner eller tjenester, må vi imidlertid regne med vesentlige lisenskostnader på kartene i tillegg til lisenskostnader på kartbiblioteket.

Det finnes heldigvis svært gode løsninger som ikke innebærer noen lisenskostnader.

OpenStreetMap

http://www.openstreetmap.org/

OpenStreetMap er laget av og vedlikeholdes av entusiaster. Kartet omfatter hele verden (eller kanskje bare nesten) og kan gi detaljer ned på gangsti-nivå. Vår erfaring med kartene, er at de har mange og riktige detaljer og blir oppdatert hele tiden.

Det er mulig å laste ned kartdata gratis fra OpenStreetMap. Det er også mulig å korrigere data som er feil eller mangler.

WMS – Web Map Service

For de som ønsker å integrere kart i sin egen løsning, er WMS en mulig løsning. OpenStreetMap tilbyr ikke selv en WMS tjeneste, men de lister flere servere rundt omkring i verden som er åpne for almen bruk.

MapProxy

Åpne WMS tjenester kan benyttes direkte i egne kartløsninger, men man kan oppleve dårligere respons enn det man ønsker. Dette problemet kan enkelt elimineres ved å sette opp en kart-cache som for eksempel MapProxy. Denne lagrer unna kartdata hver gang de blir hentet fra den eksterne kartserveren. Kartdata som allerede finnes lokalt blir levert fra cache uten at den eksterne serveren blir involvert. Det er også mulig å forhåndslagre kartdata som man vet blir benyttet mye.

SharpMap

https://sharpmap.codeplex.com/

For å kunne vise kartet på skjermen, trenger man et egnet bibliotek. For Windows og .NET foretrekker vi SharpMap som er både gratis (open source) og fungerer utmerket. Det kan vise WMS kart i tillegg til en vektor kart. Egne data kan enkelt legges på i form av grafikk.