Forskningsbrosjyre fra Kjellermiljøet

Kunnskapsbyen Lillestrøm har laget en ny brosjyre som informerer om det ledende forsknings- og utviklingsmiljøet i regionen.

Forskningsbrosjyre nettversjon