Forsvaret

6

Infomasjonskontroll AS har siden starten i 1969 utført en rekke forskjellige utviklings- og leveranseprosjekter for Forsvaret. Disse er utført for ulike grener av Forsvaret og innen en rekke anvendelsesområder. Dette har gitt oss en unik kompetanse innen informasjonssikkerhet og krypteringsløsninger.

Eksempler på prosjekter utført for Forsvaret:

  • Utvikling av Radar tropps KO for ARTHUR (artillerilokaliseringsradar) i samarbeid med Ericsson Radar.
  • Utvikling av en rekke KKI-systemer.
  • Konsulenttjenester innen spesifikasjon, utvikling og implementering av Forsvarets Digitale Nett (FDN).
  • WEB-løsning for administrasjon og drift av kommunikasjonsnettverk.
  • Automatisk meldingssentral som mottar, sorterer og distribuerer elektroniske meldinger.