HTML5 – Framtidens webstandard

Våre kunder etterspør i stadig større grad tilgang til sine embedded løsninger via web eller mobile enheter. Vi har derfor fokusert på å øke vår kompetanse på HTML5. God kjenskap til både app-utvikling på de viktigste plattformene og HTML5, gjør at vi nå er godt rustet til å velge de beste løsningene for å dekke våre kunders behov.