I dag finner du oss på EHiN 2019 i Oslo Spektrum!

Vi ser at mange av de nye prosjektene vi jobber med er knyttet til ny teknologi i helsesektoren.
Vi har derfor valgt å være representert på årets EHiN konferanse.

Deres visjon er  å bidra til at Norge er en pådriver i utformingen av fremtidens helsetilbud.

Vi i Norge allerede har kommet med spennende produkter til smart health markedet og Informasjonskontroll har vært med i utviklingsprosessen av noen av disse.

Du finner oss på stand sammen med Norwegian Smart Care Cluster!