Indra Navia

2

Indra Navia utvikler og leverer bl.a. Managment systemer og kommunikasjonsløsninger for flytrafikk.

Informasjonskontroll deltar bl.a. i utvikling av DGD (Diagnose Graphical Display).

Park Air Systems utvikler og leverer bl.a. Managment systemer og kommunikasjonsløsninger for flytrafikk.

Informasjonskontroll har deltatt i utvikling av DGD (Diagnose Graphical Display). Vi har utviklet funksjonalitet for sanntidsvisning av status for kommunikasjonssystem via database. Teknologi/verktøy som er benyttet i prosjektet er MS.NET, WinForms, Visual Studio 2005 og Oracle database.