Informasjonskontroll AS får ny medeier

Vil bygge lokalt kompetansemiljø på Karmøy med SEAM AS

SEAM AS har blitt medeier i Informasjonskontroll AS (IK). SEAM, som er en ledende leverandør av nullutslippsløsninger til den maritime næringen, har kjøpt seg inn med i overkant av 50% av de eksterne aksjene. Daglig leder i IK, Øyvind Mikkelsen, sier dette er en stor og viktig anerkjennelse for elektronikk- og programvareleverandøren på Avaldsnes.

IK har siden 1969 levert spesialutviklede automasjons- og systemløsninger til store aktører som bl.a. Forsvarets forskningsinstitutt, Kongsberg Gruppen, Circle K og Haugaland Kraft. Det var IK som stod for utviklingen av både elektronikken og programvaren for Kraftpluggen – en storstilt satsning hos Haugaland Kraft.

– Vi har holdt til på Karmøy i 7 år, men selskapet har sine røtter fra Kjeller på Østlandet, da Martin Vånar på slutten av 1960-tallet stiftet Informasjonskontroll AS, forklarer Mikkelsen.

Mikkelsen ser stor etterspørsel på Sør-Vestlandet for den fagkompetansen selskapet tilbyr. Store deler av 2023 er allerede solgt og IK har behov for flere dyktige medarbeidere for å kunne ta nye, spennende prosjekter i året som kommer, forteller han.

– Det kan være utfordrende å få tak i disse tjenestene lokalt – som oftest må selskaper til andre deler av landet eller utlandet for å få tilgang på den spesialistkompetansen vi tilbyr. Vi må synliggjøre til både mulige kunder og medarbeidere at denne kompetansen dyrkes lokalt på Karmøy. Med støtte fra SEAM kan vi få det til.

SEAM er ledende innen utvikling av nullutslippsløsninger for den maritime næringen og har blant annet levert hydrogensystemene til MF Hydra – verdens første hydrogendrevne ferge. De har i tillegg vært en partner og leverandør for både Eidesvik Offshore og Solstad Offshore i hybridiseringen av deres offshore flåter.

IK og SEAM har lenge hatt tett kommunikasjon, men samarbeidet med ble først offisielt i starten av 2021.

– SEAM er en av våre største oppdragsgivere og vi har lenge hatt en tett dialog med dem, også før de byttet eier og navn. Det at de nå ønsker å være med på vår utvikling og støtte oss i arbeidet med å videreutvikle det sterke, lokale fagmiljøet vi har her på Karmøy, ser vi på som en stor anerkjennelse.

Gunvald Mortvedt, CEO i SEAM, mener dette samarbeidet er et viktig steg for å bygge et lokalt kompetansemiljø rundt automasjon og programvareutvikling. Han ser store muligheter i et tettere samarbeid mellom aktørene.

– IK er veldig dyktige, både faglig og i prosjektgjennomføring, og vi ser et stort potensial i å bli med på deres utvikling – ikke minst for å kultivere et lokalt kompetansemiljø. De har et litt annet miljø og profil enn oss, som vi ser en stor verdi i å få tilgang til.

SEAM har god ordreinngang for både 2023 og 2024, med prosjekter som involverer utvikling av banebrytende teknologi for å redusere utslipp og effektivisere drift i maritim sektor. Et sterkere fagmiljø for å tiltrekke både nyutdannede og erfarne automasjons- og programvareutviklere blir derfor viktig fremover, forklarer han.

– Det er ingen hemmelighet at det er en mangel på denne kompetansen lokalt. Nå har vi mulighet til å både få tilgang til enda flere dyktige fagfolk til våre egne prosjekter, samtidig som vi sammen kan bidra til å videreutvikle det fagmiljøet som allerede eksisterer på Karmøy og i Haugesund. Det er mye spennende som skjer på Haugalandet nå i forbindelse med teknologiutvikling, som blir viktig å synliggjøre for både næringsliv og mulige ansatte.

SEAM går inn i eiersiden med 50% av eksterne aksjer, men IK skal jobbe uavhengig, slår Mortvedt fast.

– Vi ønsker å bidra i veksten til IK og jobbe tettere med dem, men den daglige driften styrer de selv.

Med store prosjekter i pipelinen for begge selskapene, ser Mortvedt og Mikkelsen frem til et tettere samarbeid fremover.

– Vi gleder oss til å se hva dette samarbeidet bringer frem, avslutter Mikkelsen.

Kontakt:

Øyvind Steira Mikkelsen – Daglig leder, Informasjonskontroll AS [email protected] | 995 90 105

Gunvald A. Mortvedt – Adm. direktør SEAM AS [email protected] | 982 12 457