Informasjonskontroll i EU-prosjekt

Sammen med bl.a. Teknologisk Institutt og Informasjonskontroll, har nederlandske LG Sound oppnådd finansiering fra «Research for SME’s» innen EU’s 7. rammeprogram. Prosjektet ClearWater skal utvikle ultralydteknologi for å hindre vekst av blågrønne alger som utgjør en trussel mot liv og helse i innsjøer og drikkevannskilder. Informasjonskontroll skal bidra i prosjektet med programvareutvikling og systemarkitektur.
Les mer i nyhetsbrev fra Teknologisk Institutt.