Kongsberg gruppen

Kongsberg gruppen er et internasjonalt konsern som leverer høyteknologiske systemer og løsninger til kunder innen olje- og gassindustrien, handelsflåten, forsvar og romfart.

Informasjonskontroll har bidratt i mange ulike prosjekter for Kongsberg gruppen.

Informasjonskontroll AS har gjennom mange år samarbeidet med forskjellige avdelinger i Kongsberggruppen på ulike prosjekter. Fra 1991 til 1998 var vi også en del av konsernet under navnet Kongsberg Informasjonskontroll.

Vi har levert prosjekter av ulik art og innen forskjellige anvendelsesområder, men også bidratt med utviklingsressurser inn i Kongsbergs prosjekter. Ulike selskaper i Kongsberg gruppen er i dag kunder hos IK.

For ytterligere informasjon om Kongsberg Gruppen:

www.kongsberg.com