Kontrakt med Statens Vegvesen

IK har inngått kontrakt med Statens Vegvesen om videreutvikling av KMS (Key Management System).
KMS er en løsning som sørger for en sikker generering og distribusjon av krypteringsnøkler til bruk i AutoPass. Prosjektet er allerede igangsatt og skal ferdigstilles medio 2014. Vi i IK takker for tillitten Statens Vegvesen viser ved å tildele oss dette oppdraget.