Haugaland Kraft

KraftPlugg - plugges enkelt inn i strømmåleren og strømmer forbruket direkte til mobilen

Informasjonskontroll har sammen med Haugaland Kraft utviklet en løsning som gir kundene full kontroll over strømforbruket i sanntid. Vi har utviklet elektronikken og all programvare i selve kraftpluggen. Vi har også bidratt med deler av funksjonaliteten i kundeappen og nettskyen og da spesifikt med kommunikasjonen mot Kraftpluggen.

Dette har vært et veldig spennende prosjekt for oss og vi er veldig stolte av at Kraftpluggen har en så sentral rolle i Haugalands Kraft sin satsning framover.

Les mer om kraftpluggen her : https://hkraft.no/mine-verktoy/mitt-hjem/kraftplugg/