Ny medarbeider på laget

Audny har lang fartstid i Tandberg Data og Tandberg Storage. Hun er en meget erfaren lavnivå-programmerer som har benyttet de siste par årene til å videreutdanne seg innen bl.a. .NET. Vi gleder oss over å ha Audny med på laget og hun vil være en viktig ressurs under utførelse av de mange prosjekter vi har foran oss.