Nye ansettelser

Nina er sivilingeniør med bakgrunn fra flere teknologiselskaper. Hennes spesialområde er FPGA-programmering, men hun arbeider også med C og lavnivåprogrammering. Nina arbeider i dag både med FPGA- og C programmering i våre kundeprosjekter.

Ingeborg er også sivilingeniør og ble uteksaminert fra NTNU våren 2010. Under studietiden har hun arbeidet med prosjektoppgaver for flere selskaper som leverer medisinsk-teknisk utstyr. I dag arbeider Ingeborg med programmering av GUI ved hjelp av Qt i et av våre kundeprosjekter.

Eigil Bugge har sin utdannelse fra Universitetet i Oslo og er en meget erfaren utvikler med høy kompetanse innen mange områder. Han arbeider i hovedsak på Linux-plattform, men behersker også Windows-programmering til fulle. Eigil har arbeidet med løsninger innen mange ulike anvendelsesområder, men det kan nevnes spesielt at han har utviklet flere ulike SW-simulatorer både for skip og fly.