Prosjekt for Felleskjøpet AGRI

IK har inngåt en avtale med Felleskjøpet AGRI (FKA) om å bidra i utvikling av en ny versjon av systemet SoftKorn. SoftKorn er et program som benyttes av FKAs egne og samarbeidende kornmottak i forbindelse med mottak og veiing av kornleveranser. Prosjektet er påbegynt og vi ser fram til videre arbeid sammen med FKAs medarbeidere.