Tronrud Engineering

1

Tronrud Engineering utvikler, produserer og leverer spesialløsninger innen ulike anvendelsesområder.

Informasjonskontroll har bidratt med utvikling på deres nye digitale vev.

I dette aktuelle prosjektet har Informasjonskontroll bidratt med design, skjemategning, kretskortutlegg samt produksjonsoppfølging av pilotserie. Kretskortet inneholder 220 løftespoler og styringselektronikk. Det har gjennom hele prosjektet vært stor fokus på produserbarhet og kostnadsoptimalisering.