Kompetanse

IK har medarbeidere med lang fartstid som utviklere, systemarkitekter og rådgivere. Et veletablert nettverk av partnere kompletterer oss som leverandør i alle faser av et prosjekt. Vi bruker systematisk vår erfaring i gjennomføringen av prosjektene og er også stolte av å være i forkant når det gjelder teknologi, systemutvikling og prosjektgjennomføring.

Kryssfunksjonelle utviklere

Gjennom vår brede og lange erfaring har våre medarbeidere fått prøve seg innen mange disipliner, enten det er lavnivå programmering, databaser, nettskyløsninger, web eller embeddedutvikling. Vi er en godt sammensveiset gjeng med både individuelle kvaliteter og vilje og evne til å samarbeide og utnytte hverandres erfaring. En viktig egenskap er vår evne til å bruke vår kompetanse innen systemutvikling på stadig nye anvendelsesområder. Vår erfaring fra mange forskjellige områder gjør oss også til gode systemarkitekter ved at vi kan velge teknologier og løsninger ut i fra vår erfaring fra mange forskjellige bransjer.

Som oppdragsgiver får du ikke bare tilgang til kompetansen hos den enkelte utvikler, men du får også tilgang til IKs samlede kompetanse. I tillegg bruker vi våre partnere aktivt når det er behov for det også.

Hvis du har en problemstilling du ønsker å diskutere med oss så stiller vi mer enn gjerne opp med våre systemarkitekter i et møte.