Datasikkerhet / Informasjonssikkerhet

Informasjonssikkerhet og datasikkerhet er begreper som brukes om hverandre og beskriver det samme: Sikre at informasjon og informasjonssystemer opprettholder konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet.  

Konfidensialitet

Å sikre at informasjon og informasjonssystemer kun er tilgjengelig for de som skal ha tilgang.

Integritet

Å sikre at informasjon og informasjonssystemer er korrekte, gyldige og fullstendige.

Tilgjengelighet

Å sikre at informasjon og informasjonssystemer er tilgjengelig innenfor de tilgjengelighetskrav som er satt.

Datasikkerhet

Informasjonssikkerhet / Datasikkerhet er et tema som blir stadig viktigere etter hvert som flere og flere gjenstander og systemer kobles på internett samtidig som flere og flere løsninger flyttet over i “skyen”. Denne utviklingen muliggjør på den ene siden nye og forbedrede tjenester og løsninger, mens den samtidig kan øke sårbarheten om ikke problemstillingene rundt datasikkerhet tas på alvor.

Det finnes i dag standarder for kryptering og sikker kommunikasjon som for alle praktiske formål er sikre nok. Likevel er det et økende problem at produkter og løsninger som kommer på markedet ikke er sikret godt nok. Vi tror at dette både skyldes manglende kompetanse og manglende forståelse for viktigheten av at datasikkerhet / informasjonssikkerhet må designes inn fra starten av og ikke “klistres på” til slutt.

Datasikkerhet

Noe av problemet med informasjonssikkerhet /datasikkerhet er at det er litt som med et sikkerhetsbelte i en bil. Det har ingen nytte i over 99% av tiden. Og hvis man ikke har en ulykke så er det vanskelig å se nytten av det eller så konsekvensen av å ikke ha det på plass. Hvis man ikke har informasjonssikkerhet / datasikkerhet på plass i sin bedrift og sine løsninger så vil man ikke nødvendigvis merke noen negative konsekvenser av dette før det er for sent. Mange bedrifter har opplevt at man mister tilgangen til egne systemer eller data i mange uker på grunn av datainnbrudd hos seg selv eller samarbeidspartnere. I noen tilfeller har man mistet data permanent og har hatt store problemer med å rekonstruere dette. Slike hendelser er i mange tilfeller true hele virksomhetens eksistens.

Informasjonskontroll har gjennom mange år jobbet for Forsvaret og andre kunder som har strenge krav til informasjonssikkerhet / datasikkerhet. Vi har dermed opparbeidet oss høy kompetanse på dette feltet. Dette gjør oss i stand til å utvikle systemer med høy motstandsdyktighet mot angrep.

Kontakt oss gjerne for mer informasjon om hvordan vi kan hjelpe innen datasikkerhet.