Elektronikkutvikling / Elektronikkproduksjon

elektronikkutvikling

Vi ønsker å være din foretrukne partner gjennom hele livsløpet til ditt produkt. Fra første idè til prototyping og ferdig produkt gjennom flere generasjoner på markedet.

Vi gjør alt innen elektronikkutvikling / elektronikkproduksjon

IK kan være din partner gjennom hele utviklingsløpet til et produkt. Vi gjør alt fra spesifikasjon, valg av komponenter, design, skjemategning, utlegg av kretskort, generering av produksjonsunderlag og utvikling av testutstyr for bruk under elektronikkutvikling. Om du ønsker det så kan vi også stå for elektronikkproduksjon av både prototyper og større produksjonsserier hos en av våre partnere eller en spesifikk elektronikkprodusent etter ditt ønske.

Produserbarhet

Elektronikkutvikling og elektronikkproduksjon henger tett sammen. For lavest mulig pris og høyest mulig kvalitet må et produkt designes for at det skal kunne produseres effektivt med god kvalitet. Dette krever at man involverer elektronikkprodusenten tidlig i prosessen, men må også tas med i valg av komponenter, tilrettelegging for produksjonstesting og hvordan man kombinerer forskjellige type komponenter for å unngå for mange prosessteg under selve elektronikkproduksjonen.

Produktets livsløp

IKE kan også hjelpe deg å håndtere et produkt etter at det er satt i produksjon. Verden endrer seg raskt. Komponenter går ut av produksjon, ny teknologi gir både høyere integrasjon, lavere priser og nye muligheter. Derfor er det viktig at man tenker på hele livsløpet til et produkt og ikke bare på fasen der produktet introduserer på markedet.

Et produkt med levetid på ti år i markedet kan gå gjennom både to og tre runder med teknologioppdateringer før man erstatter det med en ny modell. Informasjonskontroll kan hjelpe deg gjennom hele produktets livsløp. Ta gjerne kontakt for mer informasjon om elektronikkutvikling / elektronikkproduksjon.