Embeddedutvikling

Embedded Systems, eller embeddedsystemer, er en betegnelse som ofte benyttes om datasystemer som gjør en dedikert oppgave som en del av et større system.

Embeddedutvikling

Vi er omgitt av embeddedsystemer uten at vi tenker over det. Slike systemer finnes på havbunnen i Nordjøen, i satelitter, i kjøretøy, i hjemmene våre, på sykehus og på fabrikker. Embeddedsystemer er gjerne karakterisert ved at de må tilfredsstille høye krav til stabilitet, sanntidsegenskaper og må tåle krevende miljøbelastninger som temperaturer, vibrasjoner og fuktighet. Selv om embeddedsystemer ofte krever spesialutviklet programvare, elektronikk og mekanikk er det ofte store gevinster å benytte seg av ferdige moduler der man kan.

Mye av kunsten innenfor embeddedutvikling er nettopp å finne de riktige balansegangen mellom hva som kan benyttes av ferdige komponenter og hva som må spesialutvikles.

Informasjonskontroll har lang erfaring innen embeddedutvikling som på mange måter kan karakteriseres som IT-verdenens ekstremsport.

Embedded Systems

Ta gjerne kontakt med oss om du ønsker å vite mer om våre tjenester og hva vi kan gjøre innen embeddedutvikling.