Internet Of Things

Tingenes internett, Internet of Things, Internet of Everything og M2M er bare et utvalg av de begrepene som brukes om det samme: Ting som er koblet på nettet. Og det kan være alle ting. Alt fra baderomsvekten til kraftverkene som gir husene våre strøm.

Det er allerede flere ting som er koblet til internett enn det er mennesker på jorden. Og mange anslår at dette tallet innen 2020 vil stige til 50 milliarder.

Denne utviklingen vil gi enorme muligheter for nye produkter og tjenester. Gartner anslo i mars 2014 at den økte omsetningen innen produkter og tjenester i forbindelse med Internet of Things i 2020 ville ha en verdi på 300 mrd. USD.

Internet of Things
Informasjonskontroll har mange tiårs erfaring med tingenes internet, eller Internet of Things (IoT)

Å koble en gjenstand på nettet gir ingen mening i seg selv, men gir enorme muligheter. Derfor inneholder de fleste løsningene innenfor Internet of Things mer en selve “tingen”. Mange av løsningene inneholder nettskyløsninger og webutvikling eller app utvikling. Rollen til våre nettskyløsninger er å stå for kommunikasjonen med gjenstanden. Det innebærer gjerne innsamling av data, nedlasting av konfigurasjoner, oppgradering av programvare og overvåkning av driftstilstand. For å få tilgang til dataene som samles inn og få oversikt over tilstanden og eventuelle feil i systemet trenger man et grensesnitt. Dette gjøres typisk ved hjelp av en webløsning eller en app man har på smarttelefonen sin.

Vi innehar både kompetanse til å utvikle selve enheten som skal kobles på nett, og på de tilhørende tjenestene som nettskyløsninger, app utvikling og webutvikling.

Trenden der flere og flere ting kobles på nettet gir fantastiske muligheter, men innebærer også risiko. Hvis man ikke gjør dette på en sikker måte, er man sårbar for innbrudd og angrep.

Informasjonskontroll har lang erfaring innen tingenes internett, nettskyløsninger og app utvikling. Vi  kan derfor hjelpe deg med å koble dine produkter på nett på en sikker måte.