Kryptoløsninger

Koder og kryptering har vært brukt i tusenvis av år for å beskytte informasjon slik at uvedkommende ikke får tilgang til den. Dette er forskjellig fra fysisk sikring som beskytter mediet som for eksempel en safe. Fordelen med kryptering / kryptoløsninger  er at man kan sende informasjon på en sikker måte over et usikkert medium eller kanal.  De fleste har hørt om kryptomaskinen Enigma og hvordan denne krypteringen ble knekt under andre verdenskrig. Utviklingen på dette området har vært enorm siden andre verdenskrig og kryptering har blitt tilgjengelig for almenheten og ikke bare for nasjoners etteretningsjenester.

Kryptoløsninger

I dag er det slik at alle har tilgang til krypteringsalgoritmer som med veldig stor sannsynlighet vil være sikker i overskuelig framtid. For å sette det i perspektiv så vil et “Brute force” angrep på en AES-128 nøkkel utført med verdens kraftigste superdatamaskin statistisk sett ikke klare å finne nøkkelen i løpet av universets forventede levetid.

Men dette betyr ikke at et system er sikkert bare man bruker gode krypteringsalgoritmer. Svakheten til et system ligger stort sett alltid i implementasjonen av krypteringen og nøkkelhåndteringen.

Informasjonskontroll har lang erfaring og høy kompetanse på å implementere kryptoløsninger på en sikker måte, og kan hjelpe deg med dette.

Ta gjerne kontakt med oss hvis du ønsker å vite mer.