Prosjektgjennomføring

Ingen prosjekter er like. Selv om det finnes overordnede likhetstrekk er omstendighetene, hensikten og motivasjonen forskjellig. Dette gjør prosjektledelse til en krevende oppgave. Vi tilpasser oss våre oppdragsgivere og hvert enkelt prosjekts natur og benytter all vår erfaring fra tidligere for å få en så effektiv prosjektgjennomføring som mulig.

Prosjektplanlegging

Tradisjon

Informasjonskontroll har en lang “track-record” når det gjelder smidig utvikling og har alltid sett på smidighet som en nøkkelfaktor for suksess i prosjektene våre. Vi satser på allsidige og smidige prosjektledere og utviklere som kan håndtverket sitt og som kontinuerlig jobber for å gi våre kunder mest mulig valuta for pengene.

Smidig utvikling

Smidig utvikling har de senere årene fått mange navn, slik som Lean, Scrum og Extreme Programming (XP) . Vi kjenner selvsagt de fleste av disse sammen med en rekke andre metoder for prosjektledelse, men i bunn og grunn handler smidig utvikling om å finne og bruke en tilstrekkelig smidig metode for gjennomføring av hvert enkelt prosjekt.

Smidig utvikling går i bunn og grunn ut på å bruke tiden mest mulig effektivt. Det vil si å kun bruke tiden på det det som gir nytteverdi, gi utviklerne arbeidsro og klare prioriteringer og rammer samt at man skal ha hyppige del-leveranser som kan testes og verifiseres. Hvis man gjør smidig utvikling riktig skal det gi både mer effektiv prosjektgjennomføring og  bedre kontroll.

I den forbindelsen har vi adoptert prinsippene fra “The Agile Manifesto“.

Prosjektgjennomføring