Konsulenttjenester

Våre utviklere jobber i dag for noen av Norges mest spennende og innovative bedrifter. Vi tror at grunnen til at de velger Informasjonskontroll, er kombinasjonen av høy teknologisk kompetanse og lang erfaring med å jobbe i krevende prosjekter.

Ingen prosjekter er like. Det eneste man kan være sikker på når man starter et prosjekt er at ikke alt vil gå som planlagt og at man vil lære noe nytt. Det er derfor viktig å ha utviklere som er fleksible og endringsvillige. Vår styrke er evnen til å utnytte erfaringen vi har bygd opp gjennom mange år og samtidig være sulten på å lære noe nytt. Teknologien er gjerne ny, men problemstillingen er ofte gammel. Selv om utviklingen går veldig raskt i vår bransje vil aldri godt håndverk gå av moten.

Kontakt oss gjerne ved behov for konsulenttjenester.

Konsulenttjenester
Hver enkelt utvikler som jobber ute hos våre kunder har tilgang til vår kollektive kunnskap. Vi innser at den eneste måten vi som bedrift kan være mer enn summen av enkeltindividene, er ved å legge til rette for kunnskapsdeling. Tekniske plattformer og arenaer for deling er viktig, men det aller viktigste er å dyrke en kultur der deling og det å hjelpe andre blir ilagt stor verdi. Vi lykkes eller mislykkes sammen, ikke som enkeltindivider.