Produktutvikling

Informasjonskontroll har lang erfaring med produktutvikling innen elektronikk og programvare. I fellesskap med våre kunder har vi omsatt en rekke idéer til ferdige produkter. Vi har levert løsninger til Forsvaret, helsevesenet, offentlig forvaltning og en rekke selskap innen privat sektor.

Produktutvikling

En av de største utfordringene innen produktutvikling er å kun bruke ressurser på å lage funksjonalitet som gir sluttbrukerne verdi. Vi er derfor forkjempere for å bruke smidige teknikker og tankesettet fra Lean i vår produktutvikling. Det vil si at vi lager de viktigste funksjonene først. Denne første versjonen av produktet kalles gjerne minste gangbare produkt (Minimum Viable Product).  Når man ser at grunnfunksjonaliteten fungerer og man får erfaring med hva brukerne etterspør av tilleggsfunksjoner kan man legge til flere funksjoner og finesser. Denne framgangsmåten sikrer at man ikke bruker penger og tid på unødvendig funksjonalitet.

Mange produkter som vi utvikler sammen med våre kunder krever kompetanse innen en rekke fagområder. Derfor ser vi det som en stor fordel at vi har kompetanse innen både elektronikkutvikling og programvareutvikling samtidig som at vi har et stort nettverk av leverandører inne mekanisk design og produksjon som vi har jobbet sammen med gjennom en årrekke. Dette gjør oss i stand til å ta totalansvaret for produktutviklingen slik at kundene selv slipper å forholde seg til og følge opp en rekke underleverandører.

For at et produkt skal kunne lanseres på markedet og CE-merkes må produktet tilfredstille de krav som gjelder for produktet når det gjelder blant annet elsikkerhet, elektromagnetisk-immunitet og utstråling. For å gjøre denne prosessen så enkel som mulig, er det viktig at man tar hensyn til dette gjennom hele produktutviklingen. Informasjonskontroll har hvert år en rekke produkter innom Nemko til testing og er stolte over at vi ennå har til gode å ikke få et produkt vi har vært med å utvikle godkjent. Noen produkter passerer testene på første forsøk, mens andre ganger er det nødvendig med noen justeringer.

Flere av våre kunder har også krav om at produktet skal ha lang levetid, gjerne flere tiår. Dette er en krevende øvelse og har gitt oss en unik kompetanse. For å muliggjøre dette må man helt fra starten av produktutviklingen designe for vedlikeholdbarhet og endring. Vi har lang erfaring med å følge et produkt gjennom hele dets levetid.

Kontakt oss gjerne hvis du har behov innen produktutvikling eller har spørsmål angående vår kompetanse og erfaring innen området.