Prototypeutvikling

Alle prosjekter inneholder noen antakelser og en del usikkerhet. Prototypeutvikling betyr at man først lager de delene av løsningen som man er mest usikre på eller der det er høyest risiko for at man støter på problemer. Dette vil kunne redusere utviklingstiden og gi bedre løsninger i de aller fleste prosjekter.

Prototypeutvikling  kan gjøres på alt fra deler av elektronikken,  som for eksempel en analogdel, strømforsyning også videre. Men det kan også være deler av programvaren som en kommunikasjonsprotokoll, et grensesntitt,  eller skjermbilder. Og i andre tilfeller er det rett og slett den mekaniske utformingen som blir prototypet.

Prototypeutvikling

Felles for all prototypeutvikling er at man ønsker å finne svar på de spørsmål man har og dermed minimere risiko. Det er mye bedre og billigere  å finne ut at noe ikke fungerer som forventet på en prototype enn på et ferdigutviklet produkt.

Informasjonskontroll gjør en eller annen form for prototypeutvikling i alle våre prosjekter og har dermed mye erfaring innen dette.

Ta gjerne kontakt med oss hvis du ønsker å vite mer om hvordan vi arbeider med prototypeutvikling.