Helseklokken Contact kan redde liv

klokke-WEB-sort

Da ContinYou tok kontakt med oss i mars 2016 og fortalte oss hva de ønsket at vi skulle utvikle for dem skjønte vi umiddelbart at dette ville bli svært krevende. Etter å ha kjørt et forprosjekt sammen og fått på plass en spesifikasjon og arkitektur ble vi i slutten av april samme år om å starte utviklingen.  Nå knapt et år etter at prosjektet startet er den revolusjonerende helseklokken Contact på vei ut til Telia butikker over hele landet.

Konseptet til Contact inneholder mye mer enn selve Helseklokken. Dataene fra klokken sendes til nettskytjenesten enten direkte via mobilnettet eller via en gateway som man har stående hjemme. Disse sensordataene blir analysert med mer avanserte algoritmer enn det man kan gjøre i selve klokken. På bakgrunn av disse analysene kan man få hint eller varsler om endringer i helsetilstanden som kanskje bør undersøkes nærmere. Det geniale med løsningen er at man etter  hvert som man lærer mer og mer om sammenhengen mellom sensordata og helsefaktorer kan få bedre og bedre analyser og algoritmer. Det betyr at Contact i motsetning til andre produkter vil være bedre og mer nøyaktig etter hvert som tiden går.

Screen Shot 2017-03-29 at 13.16.25

Informasjonskontroll sin rolle i dette prosjektet har vært å utvikle all elektronikken samt lavnivå programvare i klokken. Vi har også utviklet de grunnleggende algoritmene for tolkning av sensordataene. ContinYou står selv for utviklingen av de mer avanserte algoritmene som kombinerer data fra flere forskjellige sensorer samt all programvare i Gateway, nettsky og apper. Dette har krevd et tett samarbeid mellom IK og ContinYou gjennom hele utviklingsprosjektet. I tillegg til fysiske møter har man benyttet seg av videokonferanser, samt delte systemer for prosjektstyring of håndtering av krav, feil og ny funksjonalitet. På denne måten har det vært mulig å gjennomføre prosjekt som er så komplekst og som krever så mye samhandling selv om avstanden mellom Skjetten og Sandnes er stor.

En annen faktor som har vært krevende er at Contact er at kravene til fysisk størrelse har vært ekstremt krevende å få til. Den mekaniske utformingen av klokken er utført av Inventas AS i Stavanger og vi har jobbet svært tett sammen med dem for å klare å pakke så mye elektronikk inn i en såpass beskjeden forpakning. Det som i stor grad har styrt størrelsen er ønske om en stor og lettlest skjerm samt god batteritid. Målet har vært å ha en batteritid på en uke mellom hver lading og ikke hver dag som de fleste smartklokker har i dag.

Det sitter svært mange og nøyaktige sensorer i klokken. Tre akses aksellerometer, gyroskop, trykkmåler, Puls og SPO2-senor samt temperatursensorer som kan måle både temperaturen i huden og i selve klokken. Klokken inneholder også GPS, mobilmodem samt Bluetooth kommunikasjon. Skjermen er av typen eink. Det vil si at skjermen holder visningen selv om det ikke er strøm på enheten.

Siden all utvikling av klokken skjer i Norge så er det ekstra hyggelig at selve hjernen i klokken også er utviklet i Norge. Vi benytter en såkalt System on Chip fra Nordic Semiconductors. Dette er en integrert enhet som inneholder ARM-prosessor, Bluetooth 4.0 radio, FLAS og RAM samt krypteringsenheter. Alt dette i en pakke som måler 6x6mm og som er veldig strømgjerrig.

Det at SoCen inneholder dedikerte enheter for kryptering er av stor betydning. Siden helseklokken gjør målinger av helsedata har informasjonssikkerhet vært i fokus helt fra starten av. Alle data krypteres før de lagres og sendes videre. Det vil si at det er svært usannsynlig at helsedata kommer på avveie. Dette er noe som Informasjonskontroll mener har alt for lite fokus bland produsenter og forbrukere.