Oceansaver

oceansaver_skisse

Oceansaver AS leverer løsninger for rensing av ballastvann til skipsindustrien. Selskapet har gjennom de senere år inngått kontrakter på en rekke leveranser over hele verden.

Informasjonskontroll har sammen med Oceansaver utviklet automasjonssystemet i forkant av IMO godkjenning av selskapets løsning.

Informasjonskontroll har levert et automasjonssystem for styring og overvåking av ballastvannsrenseanlegget. Automasjonssystemet som ble utviklet er basert på bruk av maritimt godkjente industri-PC’er og løsningen omfattet mer enn 400 I/O punkter. SW i automasjonsløsningen ble programert i C#.NET.