Saga Subsea

Saga Subsea har utviklet en ROV (Remotly Operated Underwater Vehicle) som kalles Clamp ROV eller CROV. Den låser seg til beinet på undervannskonstruksjoner for å utføre forskjellige spesialiserte jobber. Produktet ble utviklet på svært kort tid og Informasjonskontroll hadde ansvaret for å utvikle kontrollsystemet. Dette bestod i å styre lys, motorer samt en robotarm. I tillegg ble video fra to videokameraer strømmet over fiber til overflaten. På overflaten består systemet av en operatørstasjon med videostrøm samt brukerflater for styring av ROVen ved hjelp av touchskjermer og en Joystick.

Lysbilde 1
ROV i aksjon