Tidewave

Sammen med Tidewave i Stavanger har vi utviklet en løsning som skal motvirke liggesår. Løsningen består av en madrass med oppblåsbare segmenter som gjør at madrassen krummer seg rundt pasienten og så gjennomfører vendinger på en skånsom måte. Antall vendinger, og intervallet kan settes opp på et operatørpanel. Produktet har vist seg å gi veldig gode resultater på pasientene og er nå i salg.

Informasjonskontroll har stått for utvikling av all elektronikk samt bidratt med utvikling av programvaren som styrer madrassen.

Du kan lese mer om Tidewave her: https://www.tidewave.no